Contrapunt2Contrapunt, plataforma per a la promoció d’activitats musicals, és una entitat que neix l’any 2010 a la comarca de l’Anoia amb la finalitat d’oferir als programadors un ventall de produccions de música clàssica i de música catalana, facilitant a la vegada als músics joves l’entrada al camp professional i oferint als professionals una nova via de projecció pública. Contrapunt treballa amb produccions pròpies a través del segell Terres de Marca amb el qual ha actuat fins al moment com a orquestra, com a companyia, com a cobla i amb diversos grups de cambra. Paral·lelament també treballa amb una cartera d’intèrprets, que estan inclosos com a grups independents vinculats al seu projecte, en els apartats de música catalana, clàssica i altres (música mediterrània, new age, experimental, etc.).

Contrapunt també ofereix als responsables d’organitzar esdeveniments la possibiltat de trobar el grup o formació que presenti un tipus d’espectacle musical o concert que més s’ajusti a les seves necessitats, tenint en compte les variables de repertori, estil, qualitat, format i pressupost.